ALFA OSGB

Hakkımızda


ALFA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ MOBİL SAĞLIK ve LABORATUVAR HİZMETLERİ Profesyonel Danışmanların, Mühendislerin Ve İşyeri Hekimlerinin Bir Araya Gelmesiyle Oluştu. Birbirlerine Yakın Alanlardaki Uzmanlıkları Aynı Potada Birleştirerek Reel Bir Sinerji Meydana Getirmiştir. Dinamizmi Ve Değişimi İçinde Barındıran, Hizmetlerini Sürekli Yenileyen Ve Geliştiren Bir Eğitim, Denetim Ve Danışmanlık Kuruluşudur.


6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği 4. Maddesinde; İşveren, Çalışanların İş İle İlgili Sağlık Ve Güvenliğini Sağlamakla Yükümlü Olup Bu Çerçevede Mesleki Risklerin Önlenmesi, Eğitim Ve Bilgi Verilmesi Dahil, Her Türlü Tedbirin Alınması, Organizasyon Yapılması Gerekli Araç Ve Gereçlerin Sağlanması, Sağlık Ve Güvenlik Tedbirlerinin Değişen Şartlara Uygun Hale Getirilmesi Ve Mevcut Durumun İyileştirilmesi İçin Çalışmalar Yapar.


İşverenler İşyerinde Alınan İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirlerine Uyulup Uyulmadığını İzler, Denetler Ve Uygunsuzlukların Giderilmesini Sağlar. 4857 Sayılı İş Kanununda; Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi İçindeki İş Yerlerinde Meydana Gelebilecek İş Kazalarında; Yasa, Yönetmelik Ve Tüzüklerdeki Maddelerde, Direkt Olarak Alt İşverenle Birlikte Asıl İşveren (İdare) De Sorumlu Tutulmaktadır. Yukarıdaki Açıklamalarımıza Bağlı Olarak, ALFA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ MOBİL SAĞLIK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ Olarak; 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Çalışanlara;


İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Usulleri Yönetmeliğine Göre Ve Mesleki Tehlikelere Karşı Ortaya Çıkabilecek Riskler Konusunda Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi Ve Bunun Belgelendirmesini Sağlamaktır(Alt İşveren Çalışanları Da Dahil).İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Olarak, İşyerinde Yapılan Bütün Çalışmaları Değerlendirerek Risk Raporu Hazırlayarak Aksiyon Planı Oluşturmaktır.
Gezici İsg Mobil Sağlık Araçlarımızla Akciğer Filmleri Dijital Cihazlarımızla çekilmekte ve CD-DVD ortamında hazırlanmaktadır. Akciğer Röntgen Filmlerini , Solunum Fonksiyon Testi (SFT) , İşitme Testi (ODYO) , Göz Muayenesi , Tüm Kan Tahlilleri, İdrar Tahlilleri , Portör (Gaita, Boğaz, Burun Kültürü Ve Gaita Mikroskobisi) hizmetlerimiz hızlı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmektedir.
İşletmede Bulunan Ekipmanların Periyodik Kontrollerini Yaparak Raporlandırmaktır. (Paratonerin Yıllık Kontrolü, Basınçlı Kaplar, Forklifler, Kaldırma Araçları, Topraklamalar, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Planı, Ortam Ölçümleri; Gaz, Toz, Gürültü, Işık, Nem Vs.) Çalışmalarınızda İş Kazaları Ve Mesleki Hastalıkların Önlenmesi, İşyerinde İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN YERLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ İçin, Sorumluluklar Karşısında Cezai Yaptırımlarla Karşılaşmamak İçin ALFA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ MOBİL SAĞLIK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ Olarak İşletmenize Değer Katan Hizmet Anlayışındayız.

0216 494 01 02